"Otwórz swoje ramiona na zmianę, lecz nie wypuszczaj z nich wartości."(Dalajlama)

Neurocoaching to sesja coachingowa prowadzona w standardzie ICF z wykorzystaniem analizy biostrukturalnej Structogram. To nowoczesne i jedyne na rynku rozwoju osobistego narzędzie wykorzystujące wiedzę o genetyce mózgu, pozwalające lepiej radzić sobie w relacjach ze sobą, z innymi i w biznesie.

Znany amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean udowodnił, że mózg człowieka składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje (struktura funkcjonalna mózgu). Pomimo różnic, te trzy bardzo różne części mózgu muszą nadal współpracować i komunikować się w ramach trójdzielnego mózgu, natomiast każda z nich przestrzega swoich własnych, ściśle określonych reguł gry. Ludzkie zachowanie to wynik wzajemnej zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną reakcją układu limbicznego oraz trzeźwą i racjonalną reakcją kory mózgowej.

Każdy człowiek używa tych trzech części mózgu w różny, genetycznie uzależniony sposób, co w przypadku dorosłego człowieka ma charakter stały. Indywidualna biostruktura. We współpracy z MacLeanem, antropolog Rolf W. Schirm rozpoznał i określił typowe cechy osobowości lub też behawioryzmy w biostrukturze, które wykazują jasne powiązanie z trzema częściami mózgu. Na tej podstawie, podczas seminarium powstaje katalog pytań mających na celu określenie indywidualnego wpływu trzech części mózgu, odzwierciedlony w Structogramie. Przyczyna indywidualnego poziomu działania trzech części mózgu leży w neuroprzekaźniku - homeostazie.

W przypadku ludzkiej osobowości, Analiza Biostrukturalna rozróżnia genetycznie uwarunkowaną, niezmienną strukturę podstawową oraz uwarunkowane środowiskowo, zmienne cechy, a na podstawie tego cechy osobowości lub behawioryzmy, które mogą i nie mogą ulec zmianie w perspektywie długoterminowej.

Structogram nie jest również sztywną typologią.

Z uwagi na konstrukcję Analizy Biostrukturalnej, ogółem istnieje 7 558 272 wariantów wyboru, co daje 412 możliwych wyników na tarczy Structogramu. Dlatego, Structogram przedstawia indywidualną wzajemną zależność pomiędzy trzema częściami mózgu na bardzo zróżnicowanych poziomach.

Szczególnymi zaletami STRUCTOGRAMU® są jego prostota, szybkość, zapamiętywalna wizualizacja wyników, a przede wszystkim jest to łatwa i bezpośrednia metoda przekazywania umiejętności. *

Dzięki neurocoachingowi opartemu na tej metodzie znajdziesz sposób, by rozwijać się w zgodzie z naturą, dopasujesz styl pracy do naturalnego potencjału, będziesz naturalna i  wiarygodna w relacjach z innymi, szybciej zrealizujesz cele.

Cena spotkania  i analizy wraz z podręcznikiem i szczegółowym omówieniem wyników : 400 złotych. ( wymagane jest spotkanie conajmniej 3 godzinne) Kolejne sesje w regularnej cenie 149 złotych za 60 minutowe spotkanie.

* źródło www.structogram.pl

Wybierz najlepsza dla Ciebie metodę naszej współpracy.