„Jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na różne rzeczy, te rzeczy na które patrzysz, zmienią się.” (Wayne Dyer)

Inteligencja emocjonalna to w dzisiejszym świecie  jedna z najważniejszych kompetencji społecznych i zawodowych. Wpływa na to, jak radzimy sobie ze swoim zachowaniem  i w jaki sposób podejmujemy (lub nie) decyzje. Nie jest równoznaczna z sukcesem życiowym, ale znacząco wpływa na jego komfort. Osoby, które wykazują się wysokim poziomem EQ zbudowały w sobie umiejętności nazywania i rozumienia emocji oraz wypracowały nawyk wykorzystywania potencjału swojego umysłu. Ten stan harmonii potocznie nazywamy Pełnią Serca. ( heartfulness)

HeartFulness to coś więcej niż mindfulness. To stan, całkowitej synchronizacji umysłu i serca, którego można doświadczyć wybierając mnie jako towarzysza swojej zmiany. Moja autorska metoda pracy polega na łączeniu tego, co emocjonalne i płynące z serca, z tym, co rozumowe i mające swoje źródło w umyśle. W mojej pracy skupiam się na działaniach pozwalających poznać umysł oraz mechanizmy jego działania przy jednoczesnym uwalnianiu emocji i otwieraniu serca. Moje doświadczenie wskazuje na to, że jedynie połączenie tych dwóch obszarów przekłada się na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększoną motywację i poczucie szczęścia u moich klientów.

W dzisiejszych czasach prawdziwa autentyczność i życie w zgodzie ze sobą jest ogromnym przywilejem – wierzę w to, że HeartFulness umożliwia takie życie. A przemiany moich Klientów i moja, nieustannie mi o tym przypominają. Niedopuszczanie „do głosu” jednego z tych obszarów powoduje zaburzenie równowagi wewnętrznej, zwątpienie i poczucie zagubienia i brak szczęścia.

Jaka jest zatem recepta na pełnię Serca HeartFulness ?

1

 

Love, czyli serce i emocje. By otworzyć moich klientów na to co emocjonalne, korzystam z narzędzi Points of You oraz HeartMath.

Points of You® to metoda, która zakłada, że w odniesieniu do każdej osoby, rzeczy, sytuacji i opinii istnieje nieskończona liczba punktów widzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest spojrzenie na sprawy pod innym kątem. Jednym z fundamentów Points of You® jest integracja pracy prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za intuicję i emocje, z odpowiedzialną za analizę lewą półkulą. Ta wyjątkowa kombinacja jest osiągana poprzez oglądanie zdjęcia pobudzającego naszą kreatywną stronę wraz ze słowem opisującym temat z codziennego życia, które z kolei aktywuje część analityczną. Metoda Points of You® umożliwia, by do naszej świadomości dotarły inne punkty widzenia i możliwości działania, których normalnie byśmy nie dostrzegli. A zatem Points of You to znakomita fototerapia pozwalająca dotrzeć do ukrytych wartości, ustalić priorytety spójne z intuicją i usłyszeć głos serca.

jak pracuję z kartami ? -> sprawdź coaching Points of You

więcej informacji ->metoda Points of You

HeartMath® to zsynchronizowane techniki treningu mentalnego i treningu oddechowego, dzięki którym szybciej odnajdujemy się w sytuacji zmiany i jesteśmy skupieni nad rozwiązaniami problemów, a nie nad ich przyczynami. HeartMath® uczy nas jak redukować stres i zarządzać naszą wewnętrzną energią dzięki praktykowaniu stanu koherencji serca. Stan ten redukuje poziom kortyzolu w naszym mózgu i przyczynia się do produkcji hormonu witalności DHEA. HeartMath pozwala szybko i intuicyjnie wpłynąć na nasz układ nerwowy i znacząco poprawić na stałe poziom komfortu życia.

Z tej metody od dawna korzystają amerykańscy żołnierze, policja i ratownicy medyczni. Obecnie technik HeartMath® coraz częściej używa się w szkoleniu menadżerów, kadry zarządzającej wyższego szczebla, w szkołach, na uczelniach, w szpitalach. I w coachingu indywidualnym oraz grupowym.

jak pracuję ze świadomym oddechem? -> sprawdź coaching HeartMath

więcej informacji -> HeartMath Institute

 

2

Mind, czyli umysł. By dotrzeć do tego, co płynące z umysłu wykorzystuję techniki związane z treningiem Structogram i neurocoachingiem.

Structogram®to nazwa opracowanego w Szwajcarii unikalnego systemu treningowego, który jako jedyny na rynku rozwoju osobistego oparty jest na badaniach genetycznych. Znany amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean udowodnił, że mózg człowieka składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje. Każdy człowiek używa tych trzech części mózgu w różny, ale niezmienny, genetycznie uzależniony sposób. A to wpływa na jego talenty, mocne strony, zachowanie, sposób pracy i nauki, a nawet za preferencje dotyczące ubioru, wyposażenia wnętrz czy wypoczynku.

Nie jest to jednak  kolejny test osobowości. Umożliwia on bowiem dogłębną analizę biostrukturalną i poznanie indywidualnej struktury mózgu, co pozwala na prowadzenie życia i biznesu zgodnie ze swoją naturą, bazując na tym, co postrzegamy jako autentyczne. Structogram® sprawdza się idealnie by poznawać siebie, drugiego człowieka, by wzmocnić swoją siłę sprzedażową i budować skuteczne w działaniu zespołu. Idealny trening dla właścicieli firm, managerów i sprzedawców.

Neurocoaching to inaczej mówiąc coaching oparty na wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Bycie neurocoachem oznacza posiadanie wiedzy i praktyczne wykorzystywanie w swojej pracy wszelkich odkryć neurobiologii. Dzięki analizie biostrukturalnej i poznaniu swoistego DNA mózgu Klienta, jesteśmy w stanie wspólnie z Klientem przygotować proces coachingowy w sposób indywidualnie dobrany do jego naturalnych predyspozycji, a co za tym idzie bardziej efektywny.

jak pracuję z DNA Twojej osobowości ? -> sprawdź system treningowy Structogram

więcej informacji o metodzie  -> Structogram